Aktuality

Oznam voľnom prac. mieste -MŠ Bl.Remety

Pomoc obetiam trestných činov

Záverečný účet Blatné Remety za rok 2019 návrh[104059]

Zrušenie súťaže.
        Verejný obstarávateľ obec Blatné Remety Vám oznamuje zrušenie súťaže na zákazku  s názvom  „Rekonštrukcia a výmena rozvodov a kúrenia v základnej škole“.

Dôvod zrušenia    vyskytli sa skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ  nemohol predvídať.
/zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo  toto zadávanie zákazky/.

Blatné Remety 22.06.2020
S pozdravom     Ing. Michal  Dinič, zodpovedný za VO

poli

NP TSP II_Oznámenie_VK[102948]

OZNAM VK OGKC 24 06 2020 Priloha_c._4a_Prirucky_Vzor_Oznamu_o_výberovom_konaní_so zmenami[102953]

Voľné pracovné miesto Matematika

Nákup seniorom COVID 19 2020

OZNAMENIE OBČANOM[81295]

OZNAM COVID-19

Vyhlásenie VK OGKC Blatné Remety 23 03 2020

ššp

VM MAT ZS B Remety 1. stupeň

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Vyhlásenie VK  na post riaditeľa ZŠ Blatné Remety

 

Comments are closed.