Regionálna nemocnica

Regionálna nemocnica n.o.

Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
Riaditeľ nemocnice: MVDr. Marián PETRO
telefón ústredňa: +421 56 652 23 96 alebo +421 56 652 23 97
telefón: +421 56 652 22 70
e-mail: nsp_sobrance@stonline.sk

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. otvorila 1.12.2008 Domov dôchodcov (teraz Zariadenie pre seniorov) a Zariadenie opatrovateľskej služby

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: +4215 56  652 2396, 652 2397, klapka 349.

V prípade záujmu o umiestnenie v Zariadení pre seniorov alebo v Zariadení opatrovateľskej služby nájdete viac informácií v nižšie umiestnených súboroch:

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.  Vám týmto oznamuje ,  že z dôvodu  výmeny telefónnej ústredne   s obsluhou   na plnoautomatizovanú   telefónnu ústredňu  došlo k zmenám  telefónnych čísiel.

1.    652 2396    -   sekretariát riaditeľa
2.    652 2255    -  interné oddelenie  sestry
3.    Faxové  číslo :    641 9600
4.    Hlavné telefónne číslo :   6 4 1  9 6   +  priradená  klapka
klapka :     10  -   riaditeľ RNS
11  -   sekretariát  riaditeľa
12  -   ved. HTU
13  -   referent pre styk s poisťovňami
14  -   ekonóm,  učtáreň
15  -   PaM
43  -  interné oddelenie  primár
31  -  interné  oddelenie   vedúca sestra
32  -  interné oddelenie   lekár
35  -  interné oddelenie sestry

38    -  LDCH ONS  primár
39    -  LDCH ONS  vedúca sestra
40    -  LDCH ONS  sestry
44    -  LDCH ONS  lekár

27 , 28  -  RDG, USG  pracovisko
36 , 37  -  OKB  laboratórium

41    -  TaPCH ambulancia  /  pľúcna /
42    -  interná  a endoskopická ambulancia
45    -  rehabilitačná  ambulancia

16  -  NZZ  interná ambulancia  sestra   p. Goblová   /   MUDr. Kostovčík  /
17    -  NZZ  interná ambulancia  lekár  MUDr. Kostovčík
29  -  NZZ  gynekologická  ambulancia  MUDr. Kuchta
30  -  NZZ  psychologická  ambulancia PhDr. Rošková
34  -  NZZ  chirurgická  ambulancia  MUDr. Bodo

23  -  Domov dôchodcov  a ZOS   sestry
24  -  Domov dôchodcov  a ZOS   vedúci
18  -  Dopravná zdravotná služba  / DOZAS /

Comments are closed.