ROK 2021

Rozpočet

Obec Blatné Remety – Finančný Rozpočet obce 2022 – 2024 návrh

———————————————————————————————————————————————-

ROK 2020

Obec Blatné Remety – Finančný Rozpočet obce 2020 – 2022 návrh

———————————————————————————————————————————————-

ROK 2019

Návrh rozpočtu 2020 Príjem REKAPITULÁCIA

, Návrh rozpočtu 2020 Výdavky Rekapitulácia

———————————————————————————————————————————————-

ROK 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 – Príjmy , Návrh rozpočtu na rok 2019 – Výdavky

———————————————————————————————————————————————-