Obecný úrad

Blatné Remety č. 26 ,  072 44

Kontakt, fax  : 056 6597235 , 0951 301 481

Email : blatneremety1@gmail.com

 

Admin. pracovníčka:  Mgr. Daniela Ivanišová

Ú R A D N É    H O D I N Y

PO                       7.30 – 12.00         12.30 – 15.30

UT                       7.30 – 12.00         12.30 – 15.30

ST                       7.30 – 12.00         12.30 – 15.30

ŠT                       7.30 – 12.00          12.30 – 15.30

PIAT.         Nestránkový deň