Stavebný úrad – pôsobnosť, kontakty

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad so sídlom v Sobranciach
Mestský úrad Sobrance, 
Štefánikova 23
073 01 Sobrance

Telefón: +421 56 652 10 06, sekretariát  MsÚ +421 56 652 22 10

Zabezpečuje činnosť od 14.12.2007
Štatutárnym orgánom SOÚ je primátor mesta Sobrance.

Pracovná doba:

Pondelok7:3015:45Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Utorok7:3015:45Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Streda7:3016:15Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Štvrtok7:3015:45Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Piatok7:3015:15Obedná prestávka od 11:30 do 12:15

Úradné hodiny:

Pondelok7:3015:30Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Utorok7:3015:30Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Streda7:3016:00Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Štvrtok7:3015:30Obedná prestávka od 11:30 do 12:15
Piatok7:3015:00Obedná prestávka od 11:30 do 12:15

Odborní pracovníci:

Prenesený výkon štátnej správy, odborné činnosti na úseku stavebného úradu – územné plánovanie a stavebný poriadok, na úseku životného prostredia, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

na úseku stavebného úradu:

Viliam Paško
e-mail: viliam.pasko@sobrance.sk

na úseku životného prostredia: 

Ing. Rajzák Jozef 
e-mail: jozef.rajzak@sobrance.sk   

Ing. Šulgan Peter

e-mail: peter.sulgan@sobrance.sk

na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

Ing. Dinič Michal
e-mail: michal.dinic@sobrance.sk