Faktúry

Faktúra_Mevako s.r.o. Rožňava

Faktúra, Ing. FURDA Marián_2.

Faktúra, Ing. FURDA Marián_1.

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu_Zmluvný účet č. 6300059839

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu_7276984607

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu_7257393791

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu_7246962034

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu_7154112246

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7297389469

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7277629019

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7257659581

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7247293130

Faktúra za elektrinu_za opakované plnenie_6.

Faktúra za elektrinu_za opakované plnenie_5.

Faktúra za elektrinu_za opakované plnenie_4.

Faktúra za elektrinu_za opakované plnenie_3.

Faktúra za elektrinu_za opakované plnenie_2.

Faktúra za elektrinu_za opakované dodávky 7475093870

Faktúra za elektrinu_za opakované dodávky 7475093869

Faktúra za elektrinu_za opakované dodávky 7457922106

Faktúra za elektrinu_za opakované dodávky 7457922105

Faktúra za elektrinu_za opakované dodávky 7450894790

Faktúra za elektrinu_za opakované dodávky 7450894789

Faktúra za elektrinu_za opakovaé plnenie_1.

Faktúra za elektrinu_BR

Faktúra za elektrinu za opakované dodávky, č. 7484907119

Faktúra 2011257

Faktúra 20110205

Faktúra č. 2-2011 (Peňažný ústav SLSP Mi)

Faktúra č. 2011011

Faktúra č. 2124544

Faktúra FV 120016

Faktúra FV_111222

Zmluvy

PRIMA BANKA municipálny úver 2013

Dodatok č.1 k zmluve  dielo č.3/2012 pre stavbu: Blatné Remety – Infraštruktúra

Dodatok č.2 k zmluve  dielo č.3/2012 pre stavbu: Blatné Remety – Infraštruktúra


Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Blatné Remety

Harmonogram vývozu TKO

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na odpredaj