Obec Blatné Remety sa nachádza vo Východoslovenskej nížine, zhruba 30 km od štátnej hranice s Ukrajinou. Obec Blatné Remety je známa tým, že obyvatelia obce si osvojujú do pestúnskej starostlivosti deti z detských domovov.

       V obci žije zhruba 80% rómskej populácie. V obci Blatné Remety sa nachádza ZŠ, MŠ, Pravoslávna cirkev, kostol gréckokatolíckej cirkvi.