Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia základnej technickej infraštruktúry v obci Blatné Remety 2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003599 -zverejnené 05.02.2021

Zmluva_PD

Rozhodnutie o umiestnení stavby CHODNÍKY

Comments are closed.