Čestné prehlásenie o majetkových pomeroch                                                                                                        Stiahnuť          Stiahnuť 

Čestné vyhlásenie                                                                                                                                                                       Stiahnuť          Stiahnuť 

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu                                                       Stiahnuť         Stiahnuť 

VYHLÁSENIE o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu                 Stiahnuť          Stiahnuť 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby                                                                                                  Stiahnuť          Stiahnuť